Month: November 2012

Amala yoga

 Amala yoga Definition: РKarma-sathana gathe sub-grahe, sva, utcha, mithra-sthana gathe, balo subha-graha veekashana akhanda yoga, bhagyam, sukha jeevana bhagya-praapthi, ithi na samsayaah; yath amala-yoga mutchathe. If 10th house from Lagan /Moon Kundli is a benefic planet like Guru (Jupiter), or Sukra (Venus) or Mercury (Budha) (if not with malefic